czesko-polska witryna internetowa * česko-polská internetová stránka  -  www.cepol24.pl

         c e p o l 2 4 . p l

 

l home l  l stary cepol

POLSKO

http://wiadomosci.onet.pl/krakow/historycy-zajecie-krakowa-przez-sowietow-nie-bylo-ratunkiem-miasta/gng0m

 

Historici: Obsazení Krakova Sověty nebylo “záchranou města"

 

Cepol 17. ledna 2015  (překlad zprávy z krakovského vydání portálu onet.pl) Vkročení Rudé armády do města v lednu roku 1945 r. nebylo „záchranou pro město", jak to dlouhá léta tvrdila komunistická propaganda; bylo to převzetí z rukou jednoho okupanta do rukou dalšího - uvedli historici na včerejší )16.1.2015) konferenci v Krakově.

 

U příležitosti 70. výročí obsazení Krakova Rudou armádou 18. ledna, Institut národní paměti, Polska Akademia Umiejętności a školská inspekce uspořádali konferenci, které se kromě historiků zúčastnilo kolem 200 žáků škol  z Krakova, Nového Sącze, Rabki-Zdroju, vé a  Tymbarku. Na konferenci kromě přednášek proběhla rovněž soutěž o historii a promítání lotyšského dokumentárního filmu The Soviet Story”.

 

Podle historika Macieje Korkucie, mladí toho málo vědí o akci, která se udála před 70 lety, ale není to nic divného, protože výuka dějepisu, tak důležitá pro naše historické vědomí, je pojímána ve školách macešsky.

Jak vysvětlil jeden z přednášejících, historik Piotr Sadowski, útok Rudé armády na Krakov byl zahájen náletem na letiště Rakowice 16. Ledna 1945 , a 18. Ledna sovětská vojska vytlačila Němce a ovládla část města po levé straně řeky Visly.  Boje v nynějších jižních čtvrtích Krakowa pak trvaly ještě pět dnů. Manévr maršála Koněva Koniewa nebyl koncipován jako „záchrana” Krakova, ale vyplýval z rozvoje situace na frontě - obsazením města se vytvořilo jištění pro armády útočící na Horní Slezsko.

 

„Krakov byl dalším velkým městem obsazením Rudou armádou” - řekl Sadowski a zdůraznil, że to určitě byla pro Sověty prestižní záležitost. „Krakov byl polskou kulturní a vědeckou metropolí, kterou nezničila válka. Sověti obsadili město, bývalé hlavní město země a baštu nezávislosti, město, které velmi ovlivňovalo Polsko ještě před válkou” - zdůraznil historik.

 

Po celé období PLR propaganda tvrdila, že Rudá armáda osvobodila Krakov a poté, co vyhnala Němce lid vyšel na ulice a vítal sovětskou armádu.  Později se však lidé přesvědčili, že sovětské působení nebylo “osvobozením”, leč začátkem zcela nové reality.

 

Po vyhnání Němců z Krakova - pokračoval Sadowski -komunistická propaganda rozšiřovala informace tvrdící, že Koněvova armáda “osvobodila” Krakov, protože se dozvěděla o tom, že Němci plánují město vyhodit do povětří.  „To byla samozřejmě lež - zdůraznil Sadowski a dodal, že v Krakově - tak jak na každém místě připravovaném k boji - Němci zaminovali některé důležité objekty, např. Železnice a mosty, aby pro případ dobytí města tyto nemohl používat protivník.  Nicméně nedošlo k nějakým zvláštním přípravám, jejichž cílem bylo zničení celého města.

 

18. Ledna 1945 vojska 1. Ukrajinského frontu obsadila centrální části Krakova. Němci, jak upřesňuje krakovská filiálka IPN,  navzdory dřívějším obranným přípravám, nakonec ve městě operovali vojensky jen v omezené míře, protože jako militární prioritu viděli obranu Hornoslezské průmyslové oblasti. ,Sověti k dobytí Krakova použili také dělostřelectvo a letectvo. Obsazení města bylo součástí činnosti úderných vojsk ve směru na Vratislav.

V PLR propaganda   používala vymyšlené historky o speciálních sovětských operacích, jejichž cílem byla záchrana historických a kulturních památek Krakova. Byl stvořen mýtus o tom, že Sověti resignovali na použití dělostřelectva a letectva, aby nedošlo k zničení historických památek a také proto, aby nebyly realisovány údajné německé plány zničení města.

 

Tyto propagandistické these dodnes používá Rusko. A dokonce i v Polsku – jak uvádí IPN – Stále hodně lidí věří této staré versi událostí z let 1944-1945.

 

kodowanie ISO-8859-2           

od 10.9.2003 počítáme - liczymy:     stat4u