czesko-polska witryna internetowa * česko-polská internetová stránka  -  www.cepol24.pl

                           Stb a Brazílie,   StB i Brazilia,   StB no Brasil                             

| dokumenty-documentos |residentura-base |aktivní opatření-medidas ativas |agenti-agentes| pojmy, definice-dicionário |   

Agent řekl "NE"

Agent powiedział "Nie"

 

 

Agent řekl "NE" - Sovětům sloužit nebudu.
Duben 1963, v tu dobu se dokončovalo předání části agentury KGB. O to požádali sověti StB a nabídli svou agenturní síť v jiné latinskoamerické zemi. Československá rozvědka se sovětským návrhem souhlasila, ale jak je vidět na přiloženém dokumentu (jde o úryvek z hlášení residenta v Brazílii) vyskytla se komplikace, která tento záměr překazila. Tento velmi důležitý, svědomitý a solidní agent se vzepřel, byl natolik inteligentní, že před pokusem předání sám poznal, která bije a vše si důkladně promyslel.Dále pak bez problémů spolupracoval s čs. rozvědkou prakticky až do konce jejího působení v Brazílii.
Byl za svou práci pro čs. špiony odměňován i finančně, čili nespolupracoval pouze z ideologických důvodů.

Treść notatki dot. agenta LOMa, którego czechosłowacki wywiad, na życzenie KGB, miał przekazać Sowietom:
„LOM pozwolił mi mówić, słuchał uśmiechając się. W chwili, kiedy wypowiedziałem życzenie, by spotykał się z towarzyszem z ZSRS, oświadczył, że przez cały czas mojej przemowy spodziewał się tego życzenia i że on już dawno wszystko przemyślał i ma przygotowaną odpowiedź. Jego odpowiedź brzmi Nie a to dlatego, że sowieckim przyjaciołom nie wierzy on na tyle, by mógł mieć do nich taki stosunek jak do nas, jakkolwiek zalicza się do przyjaciół ZSRS. Powiedział mi także, że już w trakcie negocjacji z ZSRS obserwował ich manewrowanie wokół niego i ich dążenie do zbliżenia się, z czego wnioskował, że ktoś z sowieckiej delegacji zna jego stosunek do nas. Zmiana w ich zachowaniu wobec niego przekonała go o tym, że ja jego organ prowadzący, poinformowałem Sowietów o nim, czego on nie potępia”. 
LOMa ostatecznie nie przekazano i służył on dalej lojalnie StB, nawet po zamachu stanu w 1964 r. Był to agent zatrudniony na wysokim stanowisku w brazylijskim CNI - Confederação Nacional da Indústria.

 

 

ilustrace s obsahem zánamu:


https://www.facebook.com/brasilstb/photos/a.417192251773266.1073741834.380327268793098/462179223941235/?type=1

kodowanie ISO-8859-2           

od 10.9.2003 počítáme - liczymy:     stat4u